Inauguracja nowej Rady Gminy Nowa Ruda miała miejsce wczoraj. Pierwszym punktem programu było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych, które następnie złożyli ślubowanie. Kolejnym etapem było zaprzysiężenie wójt – Adrianny Mierzejewskiej.

Sesja rozpoczęła się dokładnie o 15:00 dnia 7 maja 2024. Początkową część spotkania prowadził radny senior, Ryszard Grześkowiak, do chwili, kiedy wybrano nowego przewodniczącego.

Po ceremonialnym otwarciu rozpoczęły się głosowania. Pierwszym punktem porządku obrad była wybór przewodniczącego, którym została Bożena Sołek-Muzyka. Zdobyła ona przewagę 12 głosów „za”, przy jednym głosie „przeciw”.

Następnie odbyły się wybory na stanowisko dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszym kandydatem był Marek Bidziński, który zdobył jednomyślną akceptację radnych i został I wiceprzewodniczącym. Kolejnymi kandydatami byli Joanna Sypień oraz Paweł Gargol. Po zakończeniu głosowania, drugim wiceprzewodniczącym został wybrany Paweł Gargol, który zdobył 10 głosów „za”.