Od początku roku obowiązuje przepis, pozwalający rolnikom sprzedawać swoje produkty w piątki i soboty bez opłaty targowej. Co i gdzie będzie można kupić od rolników w Nowej Rudzie i Słupcu?

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Nowa Ruda odbędzie się w dziś, 23 lutego. W planie obrad znajduje się m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia na miejskim targowisku miejsca dla rolników oraz ich domowników, gdzie mogliby bez opłaty targowej handlować własnymi produktami.

Jak wyjaśnia Dorota Habratowska z Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, projekt uchwały ma być konsekwencją wejścia w życie ustawy przyjętej 25 października ubiegłego roku przez Sejm, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z tą ustawą rolnicy oraz ich domownicy w piątki oraz soboty mogą handlować swymi produktami rolnymi bez opłat na miejscu wyznaczonym przez gminy. 

Według ustawodawcy rolnik będzie mógł sprzedawać tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Zaliczono w to również dziczyznę oraz runo leśne. Oprócz tego będzie można kupić na targu żywą świnię, kurę czy gęś. 

Zgodnie z projektem na targowisku w Nowej Rudzie rolnicy w piątki i soboty będą mogli zajmować fragment targowiska miejskiego, a konkretnie zadaszone stanowiska, przy wjeździe od ul. Fredry. Jeśli chodzi o targowisko w Słupcu to najprawdopodobniej będzie terenem w pobliżu wjazdu na obecny plac targowy. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, teren do bezpłatnego handlu zostanie odpowiednio oznakowany. Sprzedający rolnik musi się wyposażyć w tabliczkę z imieniem i nazwiskiem oraz adresem gospodarstwa. 

Projekt uchwały, który będzie dziś głosowany na sesji ma na celu skrócenie łańcucha dostaw, wyeliminowanie pośredników, a tym samym przyczynienie się do poprawy sytuacji finansowej rolników, którzy sami mają sprzedawać, ale tylko te produkty, które wytworzą w swoim gospodarstwie.