5 maja odbyła się druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”. Uczestnicy spotkali się na terenie Nadleśnictwa Jugów, aby wspólnie zasadzić drzewa. Do wydarzenia zaproszono między innymi Senatora Aleksandra Szweda oraz lokalnych samorządowców.

Jugów to nie jedyne miejsce, w którym przybyło drzew na wiosnę. Wczoraj w niemal 130 miejscach w Polsce wspólnie sadzono drzewa. Wszystko odbyło się w ramach akcji „Łączą nas drzewa”, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W Jugowie drzewa sadzili między innymi senator Aleksander Szwed, burmistrz Tomasz Kiliński i wójt Adrianna Mierzejewska.

Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przypomina, że sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiosennej przyrody, która jednoczy ludzi bez względu na wiek i poglądy. To właśnie główny cel tej akcji.

Oczywiście warto przypomnieć jak ogromną rolę spełniają drzewa w naszym życiu. Nie tylko zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, ale są także miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt w lesie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie. Las to również naturalny obrońca przed powodziami i nadmiernymi suszami. 

Kto nie mógł wziąć udziału w akcji, może spróbować posadzić drzewo w swoim ogródku. Dzięki temu można dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy planety. Zajrzyj do poradnika jak prawidłowo sadzić drzewa w ogrodzie.