Mieszkańcy Lutomi Dolnej i Lutomi Górnej są dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Od 22 lat, bez przerwy, spotykają się oni na corocznym wydarzeniu znanym jako „Wieczorek Seniora” w lokalnej świetlicy wiejskiej. Na tych zgromadzeniach, rozmowy przypominają ton imprezy, a atmosferę dodatkowo podgrzewa występ zespołu muzycznego „Kądziołeczka”.

Ciesząc się niezmienną popularnością, cykliczne spotkania dla starszych mieszkańców regionu, zainicjowane zostały w 2000 roku przez panią Janinę Czerniak i pana Mariana Jędrzejczaka. Przez całe 22 lata, te okolicznościowe zgromadzenia organizowane były nieprzerwanie dzięki wsparciu sołtysów, rad sołeckich Lutomi Górnej i Dolnej, lokalnych radnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Spotkania cieszą się szerokim zainteresowaniem – biorą w nich udział seniorzy z pięciu miejscowości: Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej, Lutomi Małej, Stachowic i Stachowiczek. Ogólna liczba uczestników wynosi około 150 osób.

Na najnowszym spotkaniu, które odbyło się 3 lutego, przygotowano miłą niespodziankę dla najstarszych uczestników. Wszystkie osoby, które ukończyły 80 lat, zostały zaproszone do specjalnie przygotowanych miejsc. Wójt wraz z przedstawicielami sołectw wręczyli im słodkie upominki oraz złożyli serdeczne życzenia. To było prawdziwe święto pełne radosnego nastroju i ciepła.