W Nowej Rudzie nastało okres doręczania decyzji podatkowych związanych z rokiem 2024. Proces ten dotyczy różnych form odpłatności – podatku od nieruchomości, a także rolnego i leśnego.

Za pracowników Noworudzkiego Urzędu Miejskiego przyszedł czas na doręczenie obywatelom decyzji dotyczących nakładów podatkowych na nieruchomości, działalność rolną i leśną na nadchodzący 2024 rok.

Harmonogram dla pracowników urzędu zakłada doręczanie powiadomień od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, między 16:00 a 19:00, oraz w soboty, kiedy to trwa od 10:00 do 19:00. Niezwykle istotne jest przypomnienie ze strony miejskich urzędników, że każda z decyzji zawiera unikalny numer konta bankowego, na które należy wpłacić określoną kwotę.