Porozumienie, które zostało oficjalnie zawarte dzień wcześniej, otworzyło nowe możliwości dla studentów Zespołu Szkół CKR z siedzibą w Bożkowie. Od teraz będą oni mieli okazję odbywać praktyki bez ponoszenia kosztów, dzięki współpracy ze strony Nadleśnictwa Jugów.

Zgodnie z warunkami tego nowatorskiego porozumienia, młodzież szkolna otrzyma wyjątkową szansę na pogłębianie wiedzy o charakterystyce zawodu leśnika poprzez bezpośrednią praktykę. Przez cały czas trwania praktyk będą oni zdobywać cenne doświadczenie, uczyć się zasad efektywnego zarządzania leśnictwem oraz poznawać ekonomiczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania lasu. Takie informacje podano na profilach społecznościowych pracowników nadleśnictwa.

Sygnatariuszami umowy byli reprezentujący Nadleśnictwo Jugów – Nadleśniczy Sławomir Karwowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół CKR – Józef Kochniarczyk. Podczas ceremonii podpisania porozumienia obecni byli również opiekun klas mundurowych – Arkadiusz Kuli, zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Leszek Mazur, pracownicy nadleśnictwa oraz studenci uczelni.