Planowane jest ogłoszenie przetargu na pierwszy etap modernizacji różnych dróg w Nowej Rudzie. Projekt obejmuje ulice Kościuszki, osiedle Piastowskie, Sportową oraz Kolejową. Przebudowa tej ostatniej budzi jednak obawy u lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tego odcinka.

Mirosław Dziedzic, współwłaściciel pubu „U Górala”, choć zgadza się z koniecznością renowacji ulicy Kolejowej, podkreśla, że władze miejskie powinny zapewnić możliwość dostępu dla dostawców i minimalizować utrudnienia dla klientów podczas prac. Jego zdaniem, decydenci powinni zapewnić odpowiednie warunki zarówno dla firm, jak i ich klientów.

Tomasz Kiliński, Burmistrz Nowej Rudy, jest w pełni świadomy trudności tego zadania. Przyznaje, że będzie to wyzwanie znacznie większe niż remonty ulic Kościelnej i Martwej ze względu na liczbę działających przy ulicy Kolejowej przedsiębiorstw. Plany dotyczące przebudowy będą omawiane zarówno z biznesmenami, jak i przyszłymi wykonawcami, tak aby umożliwić konieczne prace remontowe przy jednoczesnym utrzymaniu normalnego funkcjonowania miejscowej działalności gospodarczej.

Kiliński potwierdza, że temat ten był wielokrotnie poruszany w rozmowach z personel. Przyznaje, że logistyka tego zadania stanowi kolosalne wyzwanie. Z całą pewnością nie zostanie to zrealizowane bez uwzględnienia interesów lokalnych przedsiębiorców.