Statystyki informują o dość niepokojącym zjawisku. Z roku na rok ubywa mieszkańców Nowej Rudy. W ciągu ostatniego roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 471 osób.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie udostępnili wyniki najnowszych danych statystycznych dotyczących mieszkańców miasta. Jak się okazało w 2021 roku w Nowej Rudzie urodziło się o 5 dzieci mniej niż w 2020 roku, natomiast zmarło o 25 osób więcej. Aktualnie liczba mieszkańców zmniejszyła się o 471 osób.

Ze statystyk wynika, że w 2021 r. w Nowej Rudzie mieszkało 20 573 osób, z czego 20 382 to osoby zameldowane na pobyt stały, a 191 to osoby zameldowane na pobyt czasowy. W tym samym czasie w 2020 r. w mieście było 21 044 mieszkańców, z czego 20 875 to osoby zameldowane na pobyt stały, a 169 to zameldowane na pobyt czasowy.

Na początku 2022 w Nowej Rudzie mieszka aktualnie 9733 mężczyzn i 10840 kobiet. W 2020 r. było to 9960 mężczyzn i 11084 kobiety. Natomiast w 2021 roku Nową Rudę zamieszkiwało 3189 osób do osiemnastego roku życia, a w poprzednim roku było ich 3241. 

W tym samym roku zmarło 413 mieszkańców, z czego 218 to kobiety, a 205 mężczyzn. W 2020 roku zmarło 388 noworudzian w tym 191 kobiet i 197 mężczyzn. Urodziło się natomiast 129 dzieci z czego 64 dziewczynek i 65 chłopców. W 2021 roku przyszło na świat 134 noworudzian w tym 61 dziewczynek i 73 chłopców. 

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że w poprzedni roku rodzice najchętniej nazywali swoje córki Hanna, Zuzanna, Blanka i Lena. Natomiast najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom w Nowej Rudzie były: Antoni, Tymon, Kajetan, Leon i Stanisław. 

Jak widać, Nowa Ruda traci mieszkańców. Wynika to nie tylko z bilansu narodzin i śmierci, ale również częstych wyprowadzek z miasta. Dla władz Nowej Rudy, ostatnie statystyki mogą się okazać niezwykle pożyteczne i zastanawiające.