Pomysł zmiany nazwy powiatu wałbrzyskiego na „powiat sudecki” jest obecnie przedmiotem konsultacji prowadzonych przez lokalne władze. Powodem do zgłoszenia takiej propozycji jest dążenie do wyodrębnienia i odróżnienia powiatu od miasta Wałbrzych, które formalnie posiada status powiatu. Istnieje bowiem problem z powszechnym myleniem urzędów tych dwóch jednostek administracyjnych przez mieszkańców.

Władcy powiatu wałbrzyskiego pragną nie tylko uniknąć tego rodzaju nieporozumień, ale również zbudować silną, rozpoznawalną markę dla swojego powiatu. W ich przekonaniu, nowa nazwa znacząco przyczyni się do realizacji tego celu. Proces zmiany nazwy wymaga jednak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz uzyskania pozytywnej opinii rad gmin, które znajdują się na terenie powiatu. Po spełnieniu tych warunków, wniosek o zmianę nazwy trafi do Rady Ministrów.

Do dyskusji na temat proponowanej zmiany włączyli się również samorządowcy z Kłodzka, reprezentujący Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Zwrócili oni uwagę, że obszar Sudetów obejmuje łącznie 8 powiatów – wałbrzyski, zgorzelecki, lubański, lwówecki, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki i ząbkowicki. Dodatkowo, dwa miasta – Wałbrzych i Jelenia Góra – mają status powiatu. Wszystkie te jednostki stanowią więc „powiaty sudeckie” i przyjęcie tej nazwy przez jeden z nich może wprowadzać w błąd.