Polski Alarm Smogowy, organizacja monitorująca jakość powietrza w kraju, wydała swoje najnowsze sprawozdanie dotyczące poziomu zanieczyszczenia. Zgodnie z tymi danymi, miasto Nowa Ruda ponownie okazało się miejscem o największym stopniu zanieczyszczenia.

W raporcie wskazano na niepokojącą tendencję utrzymania się Nowej Rudy na czołowej pozycji w rankingu smogowym. To miasto zostało uznane za najbardziej skażone smogiem, na dodatek we wszystkich trzech badanych kategoriach.

Nowa Ruda, na podstawie przedstawionych danych, jest miastem o najwyższym średniorocznym stężeniu substancji o potwierdzonym rakotwórczym działaniu. Ponadto, jest to miejsce z najwyższym rocznym stężeniem pyłu PM10 oraz ma najwięcej dni przepełnionych smogiem. W roku 2022 odnotowano tam aż 95 takich dni, podczas gdy krajowa norma dla tej kategorii to jedynie 35 dni.