Michał Dworczyk, poseł na Sejm, w swoich banerach wyborczych rozmieszczonych po całym mieście Nowa Ruda, zadeklarował, że do tego miasta trafiło 63 500 000 zł. Informacje te pojawiły się podczas kampanii wyborczej i wzbudziły wiele pytań dotyczących ich prawdziwości.

Gdy spojrzymy na tę ogromną sumę, można przypuszczać, że Dworczyk mógł odnosić się do funduszy otrzymanych przez Nową Rudę z różnych programów rządowych. Jednak nadal pozostaje pytanie, czy informacje te są w pełni dokładne, czy też mogły wprowadzić mieszkańców Nowej Rudy w błąd.

Zastanawiające jest również, czy Michał Dworczyk, kiedy mówił o 63,5 mln zł dla Nowej Rudy, miał na myśli tylko miasto, czy może również Gminę Wiejską Nowa Ruda? Na to pytanie odpowiedzieć musiałby sam poseł.

W odpowiedzi na deklarację posła, burmistrz Tomasz Kiliński ironicznie zapytał, o którą Nową Rudę chodzi – miasto czy gminę? Tym samym, postawił pod znakiem zapytania intencje i prawdziwość informacji przekazanych przez posła Dworczyka na jego banerach wyborczych.