Planowane jest rozpoczęcie realizacji transgranicznego projektu „Kultura bez granic”, nad którym będą pracować Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda oraz Radków z Polski oraz Bromov z Czech. Pierwsze kroki w ramach tego projektu mają zostać podjęte na początku przyszłego roku, a wszystko to za sprawą programu Interreg Czechy – Polska.

Projekt ten ma na celu stworzenie platformy do spotkań i integracji między partnerami poprzez organizację różnorodnych inicjatyw. Kluczowym elementem jest budowanie wzajemnych relacji i współpracy transgranicznej na terenie Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej. Wspólnie podejmowane działania mają pomóc w zbliżeniu społeczności lokalnych, które będą miały okazję współpracować w różnych dziedzinach.

Takie działania stanowią istotną część projektu, obejmują one polsko-czeskie inicjatywy, które będą wywodziły się bezpośrednio od lokalnej społeczności. Szacuje się, że w ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się blisko 96 imprez transgranicznych – 36 po czeskiej stronie i 60 po polskiej stronie. Wśród planowanych wydarzeń znajdą się warsztaty tematyczne, w tym fotograficzne, malarskie, kulinarne, literackie, wokalne, ceramiczne, translatorskie oraz te związane ze zdrowym stylem życia.

Przy każdym z tych wydarzeń oczekuje się aktywnej partycypacji zarówno polskich jak i czeskich uczestników. Promocja tych inicjatyw będzie wspólnym zadaniem wszystkich partnerów projektu. Na czele projektu stoją Miasto Broumov i Gminy Nowa Ruda, które pełnią rolę partnerów wiodących.