W ostatni piątek miało miejsce spotkanie pomiędzy burmistrzem Nowej Rudy, Tomaszem Kilińskim a posłami Michałem Dworczykiem i Marcinem Gwóździem. Miejsce rozmów stanowiło dawniej funkcjonujące Pole Piast na terenie noworudzkiej kopalni, a tematem przewodnim były plany dotyczące przekształcenia tego obszaru.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach powiązania środków z Funduszy UE przeznaczonych dla Województwa Dolnośląskiego oraz funduszy Programu Polski Ład. Współpraca ta, przy wsparciu Grzegorza Macko – wicemarszałka Dolnego Śląska, umożliwiłaby rozpoczęcie procesu rewaloryzacji ul. Obozowej już w najbliższych miesiącach.

Burmistrz Kiliński podkreślił, że plany transformacji miałyby na celu termomodernizację budynków mieszkalnych, która wiązałaby się m.in. z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto, planowana jest również termomodernizacja budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej i modernizacja ulicy Obozowej. Wśród planowanych inwestycji znajdują się także prace mające na celu poprawę infrastruktury, takie jak modernizacja chodników i oświetlenia drogowego, a także tworzenie terenów zielonych, które służyłyby za miejsca rekreacji dla mieszkańców.