Ostatnio przeprowadziliśmy inspekcję, z udziałem między innymi Państwowej Inspekcji Pracy. Nasze działania profilaktyczne mają na celu głównie minimalizowanie ryzyka powstania pyłu w naszych obiektach, co jest zgodne z naszą misją ochrony zdrowia pracowników – jak to nakłada na nas inspekcja pracy. Można powiedzieć, że kontrola ta zakończyła się bez żadnych zastrzeżeń – mówi Madej.

Prezes Kopalni Surowców Skalnych Bartnica dodaje: nasze działania są stale podejmowane, wykorzystujemy wszystkie dostępne obecnie środki, takie jak zraszanie, posiadamy również trochę prowizoryczną myjnię do kół samochodów opuszczających teren kopalni, choć nie wiadomo dokąd ona trafia, wszystko jest gromadzone w osadniku.

Woda jest przez spółkę wykorzystywana do zraszania i zasilania wszystkich instalacji. Dodatkowo prezes wspomina o innych inicjatywach podejmowanych przez spółkę, takich jak ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów na terenie kopalni, obowiązek nakrywania pojazdów plandeką i inne. Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie wpływu kopalni na środowisko.