W przyszłą sobotę rozpoczyna się gruntowna modernizacja jednej z arterii Nowej Rudy, czyli ulicy Kolejowej. Pierwszym etapem tego ambitnego projektu będzie wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej na poszczególnych odcinkach trasy. Prace związane z odświeżeniem nawierzchni drogi będą podejmowane dopiero po tym etapie.

Ostatni poniedziałek w Ratuszu w Nowej Rudzie upłynął pod znakiem spotkania Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej. W trakcie tego zebrania radni, burmistrz miasta oraz pracownicy urzędu miejskiego wspólnie z wykonawcą omówili z przedstawicielami instytucji i właścicielami firm zlokalizowanych na ulicy Kolejowej kwestię wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu na czas remontu. Spotkanie dotyczyło też przebiegu i harmonogramu prac związanych z modernizacją tej ważnej dla miasta arterii.