Na ulicę Kolejową w Nowej Rudzie czeka remont, który ma ułatwić poruszanie się, szczególnie rowerzystów. Nie zabraknie również zielonych dodatków. Co jeszcze zostanie zrobione?

Remonty dróg w Nowej Rudzie idą pełną parą. Po mających się rozpocząć modernizacjach na os. XXX-lecia i Wojska Polskiego, przebudowie ulic Kościelnej i Martwej, a także planowanym remoncie ul. Podjazdowej jest też szansa na przebudowę ul. Kolejowej w Nowej Rudzie.

Burmistrz Tomasz Kiliński informuje, że nie ma jeszcze konkretnego terminu rozpoczęcia remontu, ponieważ trzeba znaleźć na tę inwestycję pieniądze. Władze miasta mają jednak pewne plany dotyczące źródeł finansowania na ten cel. 

-Jak informuje Kiliński, miasto jest partnerem dużego projektu, który być może zaistnieje w programie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projekt związany z rewitalizacją i z udostępnieniem turystycznym linii kolejowych oraz atrakcji gmin położonych przy tych liniach. Dotyczy to konkretnie miejscowości położnych od Jaworzyny do Nowej Rudy.

Jeśli miasto zdobędzie fundusze, ulica Kolejowa zostanie wyremontowana na długości ok. 420 metrów. W skład przebudowy wejdzie dojazd do dworca PKP wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz wiatą dla rowerów i stacją ładowania rowerów. W grę wchodzi również wymiana oświetlenia ulicznego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w granicach pasa drogowego, w tym lokalizacja zieleni i małej architektury – kosze na śmieci, ławki, pergole.

Miejmy nadzieję, że inwestycja się uda, a ulica Kolejowa zyska zupełnie nowy, bardziej wyrazisty i radosny wizerunek.