Rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w całej Polsce. Również w Nysie istnieje szkoła wyższa, która zaprasza w swoje progi. Co można tam studiować i jakie są wymagania?

Rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów rozpoczęło się 1 czerwca 2022 r. Rejestracja on-line odbywa się na stronie szkoły. Warto jednak pamiętać, że po rejestracji jest obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów do 18 lipca 2022 r. (I etap), do 22 sierpnia (II etap) oraz do 29 września (III etap). 

Uczelnia oferuje kandydatom wybór pomiędzy trzynastoma kierunkami, które w trybie stacjonarnym odbywają się bezpłatnie oraz w trybie niestacjonarnym za odpowiednią opłatą. Rekrutacja dotyczy zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. 

Kierunki studiów:

  • STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia angielska, filologia germańska, finanse i rachunkowość, jazz i muzyka estradowa, kosmetologia, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, ratownictwo medyczne.
  • STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.
  • STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE: architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, jazz i muzyka estradowa, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Egzaminy wstępne na kierunek jazz i muzyka estradowa odbędą się 19.07.2022 o godz. 10.00.

Co jeszcze oferuje PWSZ w Nysie?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oferuje również atrakcyjny system stypendialny: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, Stypendium Rektora, Stypendia Ministra, Stypendium Burmistrza Nysy (w tym stypendium mieszkaniowe) czy  stypendia pracodawcy.

Oprócz tego szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Student może uzyskać dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy – wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększony wymiar języków obcych, wyjazdy studyjne, pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

PWSZ oferuje także możliwość wyjazdów na studia za granicę – szkoła współpracuje z ponad 100 uczelniami na świecie w ramach programu Erasmus +.