Gmina Nowa Ruda poinformowała o zakończeniu prac modernizacyjnych realizowanych na terenie Góry Trzech Krzyży, położonej w Jugowie. Podjęte działania obejmowały rozwój i aktualizację infrastruktury, co miało na celu poprawę ogólnej atrakcyjności tej znanej lokalnej atrakcji.

Podczas renowacji, obszar otaczający wzgórze został starannie zaaranżowany i urozmaicony o nowe elementy niewielkiej architektury. Poprawiono również stan ścieżki, która prowadzi turystów na sam szczyt.

Sprawne przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z dwóch źródeł. Część środków pochodziła z Funduszu Sołeckiego, natomiast dodatkowe dofinansowanie zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie to zostało przyznane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2023”.