Jeśli jesteś osobą kreatywną, pełną pomysłów, a język polski nie sprawiał ci nigdy problemów, weź udział w konkursie organizowanym przez PKS Kłodzko.

PKS Kłodzko postanowiło zorganizować konkurs na nazwę spółki „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji”. Celem konkursu jest znalezienie nowej nazwy firmy dla PKS w Kłodzku.

Zasady konkursu

Regulamin konkursu wytycza kilka zasad, które muszą być spełnione przy wymyślaniu nazwy. Pierwszą z nich jest nawiązanie do charakteru prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, czyli zbiorowego dobra publicznego. Drugą zasadą jest eksponowanie atutów związanych z położeniem geograficznym powiatu kłodzkiego. Inne wytyczne dotyczą interesującej nazwy, która nigdy wcześniej nie była wykorzystywana oraz jej długości (nie powinna być zbyt długa).

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Możliwy jest również udział osób nieletnich, jednak wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnicy wysyłają swoje propozycje na adres e-mail: [email protected] do 22 listopada 2021 roku. Zwycięzca zostanie wyłoniony i ogłoszony 6 grudnia 2021 roku.

Wymyślonych nazw może być kilka lub kilkanaście. Nie obowiązuje limit pomysłów na jedną osobę. Jeśli zdarzy się sytuacja, że taką samą nazwę wyślą dwie, różne osoby, komisja będzie oceniać propozycję, która wpłynęła szybciej na skrzynkę pocztową. W przypadku odrzucenia propozycji nazwy, osoba, która ją zgłosiła zostanie o tym poinformowana niezwłocznie drogą e-mailową. Jeśli w konkursie chce wziąć udział osoba nieletnia, jej zgłoszenie wysyła rodzic lub opiekun.

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i jak największej ilości inspiracji. Za to wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Być może to właśnie ty wygrasz?