W dniu dzisiejszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęło się kolejne, już szóste wydarzenie dedykowane seniorom w Nowej Rudzie.

Miejscem powitania starszych mieszkańców miasta był ratusz. Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Nowa Ruda, Anna Szczepan, wraz z burmistrzem Tomaszem Kilińskim oraz Małgorzatą Łazorko-Jańską, sekretarzem Urzędu Miasta pełniącym rolę opiekuna Rady ze strony UM, serdecznie przywitali zgromadzonych seniorów.

Dzisiaj, w piątek 22 września, seniorzy pod opieką przewodnika Czesława Dominasa wyruszyli na planowany rajd ulicami miasta. Zakończenie spaceru przewidziane jest około godziny 13:30 w parku położonym przy ulicy Strzeleckiej w Nowej Rudzie.