Niespodzianka w postaci opadów śniegu najwidoczniej nie zbiła z tropu miejskich jednostek, które odpowiadają za utrzymanie dróg w czystości podczas zimy w Nowej Rudzie. Od wczesnych godzin porannych, ulicami miasta można zaobserwować przemierzające je pługopiaskarki.

„Nie jest możliwe natychmiastowe odśnieżenie wszystkich ulic. Nasze działania są kierowane przez normy dotyczące usuwania śniegu, a mianowicie: obszar pierwszego stopnia ma priorytet, po nim następuje obszar drugiego stopnia, a na końcu – trzeci.” – zapewnia Grzegorz Kuzak.

Firma nie tylko pracuje według ustalonego harmonogramu, ale także odpowiada na zgłoszenia od mieszkańców, zarówno telefoniczne jak i osobiste. Dzięki temu problemy związane z odśnieżaniem są rozwiązywane szybko, na bieżąco.

„Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców i odpowiadamy na nie zgodnie z przyjętymi standardami” – dodaje Kuzak.

Na koniec swojej kolejności muszą jednak poczekać mieszkańcy tzw. obrzeży miasta. Ulice takie jak Jawornik, Zielonka czy Debry są odśnieżane w ramach trzeciego standardu. Oznacza to, że decyzja o ich odśnieżeniu zapada po konsultacji z urzędem miejskim i wykonaniu prac na drogach należących do pierwszego i drugiego standardu.