Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, miał zaszczyt wręczyć sześciu nauczycielkom dokumenty potwierdzające ich awans na stanowisko nauczyciela mianowanego. W ramach uroczystości wyraził swoje życzenia dalszych osiągnięć i kolejnych szczebli w karierze zawodowej.

Uroczystość odbyła się w eleganckich wnętrzach ratusza w Nowej Rudzie, gdzie przekazano oficjalne dokumenty awansu zawodowego na pozycję Nauczyciela Mianowanego.

Grupę awansowanych nauczycielek stanowią: Marta Holinaty i Monika Pedy, reprezentujące Szkołę Podstawową nr 7, Paulina Sikora oraz Agnieszka Czul z Szkoły Podstawowej nr 2. Do grona awansowanych dołączyła również Małgorzata Żurawska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 oraz Magdalena Michalak z Szkoły Podstawowej w Jugowie. Wszystkie te nauczycielki miały przyjemność otrzymać ten prestiżowy tytuł bezpośrednio z rąk burmistrza.