Od czwartku kierowcy poruszający się po ulicach Kościelnej i Martwej w Nowej Rudzie musieli dostosować się do zmienionej organizacji ruchu. Zwracamy uwagę na tych, którzy zazwyczaj kierują się rutyną, a nie obserwują zmieniających się znaków drogowych. Wstępnie, osoby naruszające nowe przepisy ruchu drogowego będą traktowane z pobłażliwością.

Podczas gdy odcinek od skrzyżowania do „Dworu Górnego”, prowadzący w dół do ulicy Fredry, na ulicy Martwej, jest teraz drogą dwukierunkową – informuje Pan Kalitowski.

Główny strażnik miejski wyjaśnia, że straż miejska monitoruje sytuację na wspomnianych ulicach i dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, co tam się dzieje.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu, dlatego chcemy, aby kierowcy stopniowo przyzwyczajali się do nowej organizacji ruchu. Tym samym, na początek, zamiast wystawiać mandaty, preferujemy edukować kierowców łamiących te nowe przepisy – dodaje szef straży.