W ostatnim czasie na jednej z facebookowych grup, zbulwersowana mieszkanka opublikowała zdjęcia z polany przy ul. Leśnej. Po jednej z plenerowych imprez pozostało tam mnóstwo śmieci.

W mediach społecznościowych regularnie publikowane są zdjęcia pokazujące to, że nie wszyscy są w stanie uszanować przestrzeń wspólną. Na facebookowej grupie “Co w Radkowie się dzieje?” jedna z mieszkanek opublikowała zdjęcia pozostałości po sobotniej imprezie na polanie przy ul. Leśnej. Fatalny stan zieleni i ilość pozostawionych śmieci zbulwersował kobietę. Nic dziwnego. Takie zaśmiecanie nie zdarza się jednak rzadko. Pytanie czy wynika to z nieświadomości, lenistwa i arogancji ludzi czy nie wystarczających starań gminy o zapewnienie wystarczającej ilości koszy na śmieci?

Jaka jest kara za zaśmiecanie?

Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W tym przypadku wandale, którzy zaśmiecili polanę przy ul. Leśnej, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności również z artykułu 162 Kodeksu Wykroczeń, który dotyczy zanieczyszczanie gleby i wody albo zaśmiecanie lasu. 

  • 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  • 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
  • 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów