W ostatnim czasie, patrole policyjne oraz Straż Leśna podejmują większe wysiłki, jeśli chodzi o porządek i bezpieczeństwo w okolicznych lasach. Co się tam dzieje?

Przyroda w powiecie kłodzkim należy do jednej z piękniejszych w całej Polsce. To właśnie tu znajduje się Park Narodowy Gór Stołowych czy Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Oprócz tego wiele rezerwatów i obszarów chronionych. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej monitorują i dbają o to, aby lasy nie były niszczone, a w przypadku zagrożenia podejmują działania, aby chronić ich zasoby.

Wiele osób nadal uważa, że może sobie pozwolić na wszystko na terenach chronionych. W ostatnim czasie patrole pilniej monitorują obszary przyrodnicze, ponieważ natrafiają wciąż na ślady pojazdów mechanicznych, które nielegalnie wjeżdżają do lasów. Są to głównie quady i crossy, ale także auta terenowe, należące głównie do kłusowników lub osób, które próbują nielegalnie pozyskiwać drewno. Działania policji oraz straży leśnej mają na celu wyeliminowanie tych fatalnych zjawisk. 

Śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci

To jednak nie wszystkie problemy, które dotykają powiat kłodzki. Ludzie nadal wyrzucają ogromne ilości śmieci do lasów oraz uszkadzają naturalne dziedzictwo. Czy kampanie promujące ekologiczny tryb życia wystarczą? Jak skłonić ludzi do bardziej odpowiedzialnych zachowań? Należy ciągle przypominać, że wyrzucanie niesegregowanych, sztucznych odpadów bardzo szkodzi środowisku, a jednocześnie nam. Odpadki doprowadzają nie tylko do pożarów, ale również do zatrucia gleby oraz powietrza. Toksyczne związki zostają wdychane przez spacerowiczów, a także zwierzęta. Wyrzucanie śmieci na tereny przyrody, szczególnie chronionej jest surowo zakazane. 

Warto przypomnieć, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika z zapisów ustawy. Obowiązuje on cały rok i nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.