20 sierpnia 2021 roku, nad zalewem w Dzikowcu odbyło się szkolenie dla strażaków. Wydarzenie odbyło się w ramach programu “Razem bezpieczniej”. 

Szkolenie dotyczyło umiejętności podjęcia szybkich i efektywnych działań ratowniczych podczas wystąpienia powodzi. Strażacy poznawali zarówno teoretyczne procedury, jak i mieli okazję sprawdzać je w praktyce. Ćwiczenia odbywały się na nowym specjalistycznym sprzęcie, który został zakupiony w ramach projektu. 

Nowy sprzęt dla OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które wzięły udział w projekcie, oprócz specjalistycznego szkolenia, dostaną również nowe wyposażenie. Sfinansowany sprzęt to między innymi wozy strażackie, sprzęt niezbędny do usuwania zagrożeń chemicznych i minimalizowania ryzyka powodzi, narzędzia do gaszenia rozległych pożarów, szczególnie na terenach z gęstym zalesieniem oraz do działań ratunkowych w obszarach górskich, do których trudno dotrzeć.  

Dla całego projektu bardzo ważna jest współpraca polskich i czeskich jednostek. Ma zostać podpisane porozumienie między partnerami. Dotyczy ono lepszej współpracy na terenach przygranicznych.

W szkoleniu brali udział strażacy z Gminy Nowa Ruda, Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Miasta Broumov. To właśnie te miasta są patronami i organizatorami całego projektu “Razem bezpieczniej”. Sam projekt dostał dofinansowanie w wysokości ponad 503 tys. euro, natomiast Gmina Nowa Ruda, sumę ponad 217 tys. euro.