Nowy Rok przynosi znaczące zmiany dla filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), która funkcjonuje w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Nowej Rudzie – Słupcu. Niestety stan techniczny wynajmowanych przez ośrodek pomieszczeń jest na tyle zły, że konieczne stało się zawieszenie działalności placówki od stycznia.

Interweniując w sprawie, Marta Politewicz zwraca uwagę na warunki, w których pracownice MOPS muszą wykonywać swoje obowiązki. W pomieszczeniach panuje wilgoć, która powoduje gnicie mebli ustawionych przy ścianach. We wnętrzu budynku czuć jest nieprzyjemny zapach. Pracownice ośrodka skarżą się również na pogarszający się stan zdrowia, związany z przebywaniem w tak niekorzystnych warunkach. Niepokojący jest fakt, że ściany budynku zaczynają się kruszyć.

MOPS postanowił podjąć próbę ratowania sytuacji poprzez przeprowadzenie remontu kapitalnego. Zlecono jednej z firm sporządzenie kosztorysu, który wyniósł aż 30 tysięcy złotych. Niestety ośrodek nie dysponuje takimi środkami. Rozważano przeprowadzenie remontu we współpracy z MBP, do której należą pomieszczenia, jednak również ta instytucja nie jest w stanie pokryć całości kosztów – dyrektor Sławomir Drogoś zadeklarował możliwość dofinansowania prac remontowych jedynie kwotą 2,5 tysiąca złotych. Również miasto nie posiada odpowiednich środków, które mogłyby umożliwić przeprowadzenie remontu.