Można się zgłosić do punktu krwiodawstwa w Jugowie

Już 25 stycznia w środę każda chętna osoba będzie mogła oddać krew w punkcie krwiodawstwa w Jugowie, w gminie Nowa Ruda. Miejscem poboru będzie Klub Seniora przy ul. Głównej 91A. Krew będzie można oddawać w godzinach od 9:00 do 13:00. Organizatorzy nazwali to wydarzenie na cześć Anny Janowskiej, która przez blisko 2 lata walczyła z białaczką. Po jej śmierci 6 stycznia 2022 roku w Jugowie dalej organizowane są zbiórki.

Kto może oddać krew?

Krew może oddać każdy mieszkaniec w wieku od 18 do 65 lat. Ważnym warunkiem do spełnienia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. Należy ważyć co najmniej 50 kg. Oddanie krwi uprawnia do dwóch dni zwolnienia z pracy.

Krwiodawcy ratują zdrowie i życie

Krew jest substancją, której nie da się wyhodować ani zastąpić sztucznym zamiennikiem. Nie można jej pozyskać inaczej jak właśnie od chętnych osób. Oddanie krwi może przyczynić się do uratowania zdrowia i życia innej osoby. Krew potrzebna jest pacjentom po trudnych operacjach czy wypadkach.