W Nowej Rudzie problem z nadmiarem osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego jest ciągle aktualny. Mimo podejmowanych działań i wysiłków władz miejskich, lista oczekujących nie maleje. Władze miasta, korzystając ze zdobytych środków zewnętrznych, przeprowadziły gruntowny remont prawie 50 lokali mieszkalnych, które miały zasilić pulę dostępnych mieszkań. Chociaż te lokale faktycznie zasiliły pulę dostępnych mieszkań, to jednak ich liczba okazała się niewystarczająca.

Planowane jest oddanie do użytku 28 nowych lokali mieszkalnych w budynku, który ma powstać w miejscowości Słupca. To mogłoby znacznie skrócić listę oczekujących na swoją kolej. Niestety, realizacja tego projektu wymaga jeszcze trochę czasu, toteż lista oczekujących nie ulegnie skróceniu w najbliższym czasie.