Kilka milionów złotych jest przewidziane na gruntowną przebudowę ulicy Kolejowej w Nowej Rudzie, której rozpoczęcie zaplanowane jest nie wcześniej niż na przyszły rok. Lokalne władze zamierzają złożyć wnioski o finansowe wsparcie projektu do dwóch odmiennych programów.

Od kilku miesięcy gotowy jest już plan przebudowy, opracowany w ramach zadania zatytułowanego „Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów”. Mimo to, nie ustalono jeszcze konkretnego terminu rozpoczęcia prac remontowych.

Jak podkreśla burmistrz Nowej Rudy, Tomasz Kiliński, miasto planuje pozyskanie środków na ten cel z dwóch różnych programów. Pierwszy dotyczy odcinka ulicy Kolejowej od Rynku do miejsca, gdzie krzyżuje się ona z ulicą Ciemną. Drugi zaś obejmuje fragment drogi od skrzyżowania z Ciemną aż do dworca PKP.

Kiliński wyjaśnia, że aplikacje o finansowanie zostaną wysłane do dwóch różnych programów. Niemniej jednak, nie ma jeszcze pewności czy projekt modernizacji ulicy Kolejowej będzie realizowany etapami. Burmistrz przyznaje, że na obecnym etapie nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.