Już wkrótce w Nowej Rudzie zamontowanych zostanie 8 czujników jakości powietrza. To jeden z punktów projektu Human Sart City – „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”.

Zanieczyszczone powietrze to ogromny problem w Nowej Rudzie. Z powodu swojego położenia, Nowa Ruda to jedno z bardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. 

Władzom miasta udało się pozyskać ogromną kwotę w wysokości 1 145 000 tysięcy złotych na realizację projektu – „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”. Kolejne 127 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.  

Jak mówi Marzena Wolińska od blisko 3 lat miasto realizuje program Human Smart City City – „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”, w którym jednym z zadań jest montaż ośmiu czujników jakości powietrza. Czujniki będą kalibrowane ze stacją monitoringu jakości powietrza i będą podawały wyniki pomiarów. Zostaną one umieszczone na budynkach użyteczności publicznej. 

Lokalizacja czujników została opracowana na podstawie badań przez firmę Atmoterm i specjalistką od jakości powietrza wyznaczoną przez ministerstwo. Mieszkańcy będą mogli mieć pewność, że do tematu miasto podeszło zupełnie poważnie.

Gdzie zostaną zamontowane czujniki?

Poniżej znajduje się lista ośmiu obiektów, które będą monitorować noworudzki stan powietrza:

  • Liceum Ogólnokształcące os. Piastowskie
  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza przy ul. Piłsudskiego
  • Noworudzka Szkoła Techniczna przy ul. Obozowej
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 przy ul. Stara Droga
  • Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Strzeleckiej
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Niepodległości
  • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Szkolnej i okolice Agroregu przy ul. Kłodzkiej