W dniu 18 maja, sobota, obchodzono wyjątkowe jubileusz 60 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Jugowianie, które jest integralną częścią społeczności wsi Jugów, na terenie gminy Nowa Ruda. Od dekad Koło nieustannie angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, organizując szereg wydarzeń, ale też zawsze gotowe do niesienia pomocy. Ich praca i zaangażowanie są godne najwyższego uznania i szacunku.

Podczas uroczystości Adrianna Mierzejewska, pełniąca rolę wójta gminy Nowa Ruda, Bożena Sołek-Muzyka będąca przewodniczącą Rady Gminy i dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Gabriela Buczek-Rogińska wyraziły swoje serdeczne gratulacje dla członków KGW. Złożyły im również życzenia zdrowia, energii i trwałego szacunku w społeczności.

Liczne gratulacje płynęły również od innych osób. Byli wśród nich Urszula Poźniak – radna Rady Gminy Nowa Ruda oraz przewodnicząca KGW Kulturalni i kierownik biblioteki, Magdalena Kazimierczak pełniąca funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie. Pozdrowienia przekazały również inne osoby ze społeczności Jugowa, w tym przedstawiciele braci górniczej i strażackiej, a także przyjaciele z innych Kół Gospodyń Wiejskich i specjalnie zaproszeni goście.

Na tę wyjątkową okazję Marek Świątek, przedstawiciel Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, wręczył członkom KGW specjalne Legitymacje za zasługi dla Kółek Rolniczych oraz Order Serca Matkom Wsi.