Nowym właścicielem zamku w Ratnie jest Karol Głowa. Posiadanie tego typu obiektu to nie jednak taka bajka jakby się mogło wydawać. Głowa musi zmierzyć się z urzędnikami na “biurokracyjnych barykadach”. Mimo to, nowy właściciel nie poddaje się i już przeprowadza pierwsze prace na terenie zabytku.

Karol Głowa, nowy właściciel zamku w Ratnie Dolnym informuje, że pełnoprawne właścicielstwo uzyska po drugim akcie notarialnym otrzymanym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Niestety sąd zgubił po licytacjach akta i przez kolejne trzy miesiące wiele osób regularnie kontaktowało się z sądem we Wrocławiu, żeby te akta się jednak znalazły. To dokumenty sprawy dotyczące upadłości likwidacyjnej spółki, która była poprzednio. 

Jednak KOWR ma prawo nie wyrazić zgody na sprzedaż zamku. W pierwszym akcie notarialnym, który był warunkowy, zostały zapisane trzy warunki: zgoda starostwa kłodzkiego, zgoda gminy Radków i zgoda KOWR-u. Starostwo i burmistrz wyrazili zgodę, a KOWR na razie nie. Ten jeden dokument blokuje na razie wszelkie inwestycje. Istnieje ryzyko, że KOWR nie wyrazi zgody. Wówczas Ośrodek może sam kupić zamek, ale instytucja ta raczej się pozbywa zabytków, niż je kupuje. Wszystko wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu i pan Karol Głowa zostanie pełnoprawnym właścicielem zamku. 

Co powstanie w zamku w Ratnie Dolnym?

Mimo zawirowań z dokumentami pewne prace na terenie zamku już się rozpoczynają.

Zaczęto czyścić park z suchych i połamanych drzew. Trwają również starania nad pozyskiwaniem zgód na kolejne prace porządkowe oraz opracowywana jest koncepcja remontu zamku, czyli programu użytkowo-funkcjonalnego.

Zamek ma spełniać rolę centrum edukacji ekologicznej. Pomieszczenia obiektu będą pełniły funkcję warsztatową, konferencyjną, szkoleniową czy wystawową. W koncepcji Karola Głowy, Zamek w Ratnie ma być miejscem, gdzie można się spotkać, czegoś nauczyć, zintegrować. Sam właściciel nazywa to à la małym centrum naukowym, w przeważającej części poświęconym edukacji ekologicznej. Przestrzenie te będą mogły służyć także do organizacji koncertów, konferencji, może nawet studniówki…