Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu za niedługo będzie dysponować nowoczesnym obiektem – remizą. Inwestycja, której wartość została oszacowana na 2 miliony złote, ma być sfinansowana z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Burmistrz miasta podkreśla, że pragnie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego przywiązuje duże znaczenie do odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP. W mieście funkcjonują dwie takie jednostki – w Drogosławiu i Słupcu. Obydwie posiadają nowe wozy bojowe, a remiza w Drogosławiu przeszła modernizację. Dodatkowo zakupiono wiele sprzętu przy pomocy funduszy unijnych.

W kontekście finansowania nowej remizy, burmistrz wyjaśnia, że do 7 marca trwa horyzontalny nabór w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Nabór ten dotyczy terenów i obszarów pogórniczych.

Nowa Ruda kwalifikuje się jako taki obszar, dlatego miasto ubiega się o środki z funduszu. Tomasz Kiliński, burmistrz miasta, mówi, że planowane jest ubieganie się o środki na remizę, dom dzienny dla seniorów oraz na tereny zielone w mieście. W sumie potrzebne są środki rzędu 10 milionów złotych.

Warto zauważyć, że tylko na budowę nowej remizy dla OSP Słupiec miasto ma szansę otrzymać do 85% dofinansowania. Koszt nowego budynku remizy został oszacowany na około 2 miliony złotych.