Od 17 do 25 lipca wolontariusze Fundacji Studio Wschód przebywali w Kazachstanie. Pojechali tam w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i wykonali prace renowacyjno-porządkowe na polskich nekropoliach.

Do Kazachstanu wyruszyło dwunastu wolontariuszy, wśród których znaleźli się nauczyciele, studenci i samorządowcy. Grupa dotarła do Jasnej Polany, Czkałowa, Oziornoje, Tajynszy oraz Głubokoje – miejscowości, do których w 1936 roku, na mocy dekretu Stalina, zostali zesłani Polacy zamieszkujący tereny obecnej Ukrainy (obwód żytomierski, obwód chmielnicki). W tych miejscach wolontariusze sprzątali groby i spotkali się z rodakami

W czasie kilkudniowego pobytu w Kazachstanie wolontariusze odwiedzili rodaków, których przodkowie zostali bezprawnie zesłani przez sowieckie władze na stepy Kazachstanu. Wysłuchali opowieści o początkach życia Polaków na tej trudnej ziemi i o tym, że robili oni wszystko, aby nie stracić swojej tożsamości. 

Wyjazd do Kazachstanu był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, z siedzibą w Warszawie.