Na jesień zaplanowano remont trzech dróg w Nowej Rudzie. Niestety okazało się, że modernizacje będą kosztować o wiele więcej, niż zaplanowano. Czy inwestycje zostaną zrealizowane? 

W najbliższym czasie ma odbyć się remont ul. Kościelnej i Martwej w Nowej Rudzie oraz Akacjowej w Słupcu.

Modernizacja dróg gminnych, czyli Kościelnej i Martwej na odcinku od noworudzkiego rynku do mostu nad potokiem Włodzica obejmuje wykonanie przebudowy drogi, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników i opasek, remont murów oporowych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. 

To jedna z większych inwestycji drogowych w ostatnim czasie. Niestety z powodu drożejących materiałów budowalnych, miasto będzie musiało przeznaczyć na remont o wiele więcej funduszy, niż zaplanowano. Start inwestycji ma się jednak odbyć w ustalonym terminie.

O tym kiedy spadną ceny materiałów budowlanych, możesz przeczytać na ebierun.pl

Która z dróg wyjdzie najdrożej?

Na pierwszy ogłoszony przez miasto przetarg dotyczący ul. Kościelnej i Martwej nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono jednak drugi nabór. Odpowiedziała tylko jedna firma budowlana, pochodząca z Grodkowa w powiecie brzeskim. Miasto na sfinansowanie tej inwestycji zamierzało przeznaczyć około 3 mln 570 tys. złotych. Przedsiębiorca z Grodkowa wyznaczył koszty na 4 mln 816 tys. złotych, czyli więcej o ponad milion.  

Podobnie jest w przypadku przebudowy odcinka ul. Akacjowej od skrzyżowania z ul. Radkowską do skrzyżowania z ul. Topolową. Tam zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej podbudowy. W ramach przebudowy drogi wykonana zostanie również przebudowa kanalizacji deszczowej. Na to zadanie planowano przeznaczyć dokładnie 602 462,40 zł. Także w tym przypadku na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta od lokalnego przedsiębiorcy z Woliborza opiewająca na kwotę 939 658,50 zł, czyli więcej o 337 191 złotych.