Na sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która miała miejsce w poniedziałek 26 maja, radni dokonali ważnych decyzji dotyczących własnej pracy. Nie tylko sformowano poszczególne komisje rady, ale także przyjęto uchwałę o dietach radnych oraz wynagrodzeniu wójta.

Sesja rozpoczęła się od ceremonii ślubowania dwóch radnych – Michała Gronia i Marcina Jalińskiego, którzy nie mogli uczestniczyć w poprzednim spotkaniu. Po złożeniu ślubowania, obaj wyrazili chęć dołączenia do dwóch stałych komisji rady: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas obrad radni zaakceptowali również uchwałę dotyczącą ich miesięcznych diet. Jak poinformowała przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda, Bożena Sołek-Muzyka, diety te pozostaną na tym samym poziomie jak w poprzedniej kadencji. Ustalono również wynagrodzenie dla wójta gminy Nowa Ruda, Adrianny Mierzejewskiej.

Bożena Sołek-Muzyka wyjaśniła, że decyzje dotyczące diet radnych i wynagrodzenia wójta są bezpośrednio związane z wyborem dokonanym przez mieszkańców gminy. To oni poprzez swoje głosy wyznaczyli kierunek działania nowo wybranych przedstawicieli.