Czy urząd zdał egzamin?

Na jesieni 2022 roku mnóstwo Polaków, w tym mieszkańców Nowej Rudy martwiło się tym, czy będzie miało czym ogrzewać swoje domy i mieszkania. Kryzys energetyczny spowodował bowiem znaczący wzrost energii, również paliwowej. Jednym z rozwiązań mającym pomóc obywatelom był program dodatków węglowych. Obowiązek przyjmowania i rozpatrywania wniosków, a także egzekwowania dodatków wypełniał w Nowej Rudzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiązało z dodatkowym, niespodziewanym ogromem pracy. Według szacunków dotychczas przyznano 3200 dodatków węglowych w Nowej Rudzie. Można więc śmiało powiedzieć, że urząd zdał ten jakże trudny i niezapowiedziany egzamin.

Wypłacono grubo ponad 9 mln zł

Do końca 2022 roku z tytułu dodatku węglowego wypłacono w Nowej Rudzie 9,537 mln zł. Oprócz tego realizowane były też dodatkowe programy pomocowe. Dotyczyły one tych gospodarstw, gdzie głównym paliwem grzewczym był pellet, biomasa, drewno kawałkowe, olej opałowy i LPG.